Jongeneel Digitale Balkenschuif


Zoek de benodigde minimale netto balkmaat:
Sterkteklasse
Belasting kN/m2 eigen gewicht
Afstand balklaag hoh mm
Overspanning mm
 
Maten
 
46x145 mm
 
Jongeneel balkenschuif

Samenstelling constructies

Vloerbalken
Voor woonhuisvloeren in standaard eengezinswoningen
Platdakbalken
Voor platte daken van standaard eengezinswoningen
EG = 0,55 kN/m2*
 • lichte (droge) zwevende dekvloer
 • vloerplaat
 • plafondplaat
EG = 0,45 kN/m2*
 • dakbedekking+ isolatie
 • dakplaat
 • plafondplaat
EG = 1,15 kN/m2*
 • zware (natte) zwevende dekvloer (40mm anhydriet)
 • vloerplaat
 • plafondplaat
EG = 1,05 kN/m2*
 • ballast (grind)
 • dakbedekking + isolatie
 • dakplaat
 • plafondplaat
* eigen gewicht (EG) is exclusief het eigen gewicht van de balklaag, dit gewicht is wel in de berekening opgenomen!

Uitgangspunten

Deze Jongeneel Balkenschuif is samengesteld op basis van gegevens van en met goedkeuring van Centrum Hout Almere.
Heeft u nog vragen, belt u één van onze vestigingen voor advies.

Disclaimer

Hoewel bij deze Jongeneel Balkenschuif de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheid niet geheel worden uitgesloten. Jongeneel, Centrum Hout, de VVNH en de auteur(s) aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met de toepassing van deze balkenschuif.

<< - Terug